UAB „Baltic Actuarial Consulting“
Aktuarinės paslaugos

Pensijų ir kitų įsipareigojimų darbuotojams aktuarinės paslaugos

Mes siūlome įmonėms aktuarines paslaugas, susijusias su pensijų ir kitų įsipareigojimų darbuotojams vertinimu. Mūsų paslaugos apima:

  • Įsipareigojimų darbuotojams vertinimą. Finansinės atskaitomybės pagal Tarptautinius finansinės apskaitos standartus tikslais atliekame nepriklausomą įsipareigojimų darbuotojams vertinimą. Taip pat parengiame Tarptautinio apskaitos standarto Nr. 19 reikalaujamus informacijos atskleidimus. 
  • Konsultacijas ilgalaikių darbuotuoju skatinimo priemonių parengimo ir susijusių kaštų įvertinimo klausimais. Mes patariame įmonėms, rengiančioms naujas ilgalaikes darbuotojų skatinimo priemones, taip pat padedame nustatyti šių įsipareigojimų kaštus.