A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

„Mokumo II“ paslaugos - UAB „Baltic Actuarial Consulting“
UAB „Baltic Actuarial Consulting“
Aktuarinės paslaugos

„Mokumo II“ paslaugos

Atitikimas „Mokumo II“ Direktyvos reikalavimams yra vienas pagrindinių klausimų draudikams visoje Europos Sąjungoje. Mūsų požiūriu, „Mokumo II“ reikalavimų įgyvendinimu nereikėtų siekti vien tik tenkinti teisės aktų reikalavimus. Mes įsitikinę, kad „Mokumo II“ reikalavimų įdiegimas reikšmingai prisidės prie įmonių valdymo, rizikos valdymo, kapitalo valdymo ir kitų esminių sričių tobulinimo. Mes siūlome su „Mokumo II“ reikalavimų įdiegimu susijusias šias paslaugas:

  • Skirtumų analizė. Tai yra pradinis žingsnis įgyvendinant „Mokumo II“ reikalavimus. Mes palyginame įmonės esamus procesus su „Mokumą II“ reglamentuojančiais teisės aktais. Atlikę vertinimą, mes parengiame išsamią ataskaitą, kurioje apibendrinamos šiuo metu įmonėje esančios procedūros ir pateikiamos rekomendacijos, ką reikia atlikti, kad būtų vykdomi nauji reikalavimai. 
  • Projekto plano parengimas. Nustačius projekto įgyvendinimo užduotis, turi būti apsvarstytas reikalingų resursų poreikis bei prieinamumas ir parengiamas darbų įgyvendinimo grafikas. Projekto plane taip pat įvertinami projekto tikslai, įgyvendinimo principai, projekto valdymas, projekto rizikos, pagrindiniai įgyvendinimo etapai ir kiti aspektai. 
  • Mokumo kapitalo skaičiavimo modelio tobulinimas. Mes padedame tobulinti aktuarinius modelius turto, įsipareigojimų bei kapitalo poreikio vertinimui. Taip pat teikiame konsultacijas testuojant aktuarinius modelius, atliekant „Mokumo II“ poveikio analizę bei galime peržiūrėti mokumo rodiklių skaičiavimus. 
  • Dokumentų, reikalingų pagal „Mokumo II“ reikalavimus, parengimas. Mes siūlome savo pagalbą parengiant įvairius „Mokumui II“ reikalaujamus dokumentus, pavyzdžiui, rizikos politiką, atitikties politiką, vidaus kontrolės politiką, ataskaitų rengimo politiką, techninių atidėjimų skaičiavimo dokumentaciją ir kt. 
  • Rizikos valdymo sistemos vystymas. Mes patariame įgyvendinant rizikos identifikavimo, vertinimo, valdymo, stebėjimo ir ataskaitų rengimo procedūras, taip pat padedame sukurti rizikos valdymo sistemą, nustatyti rizikos valdymo strategiją, rizikos apetitą bei rizikos tolerancijos ribas. 
  • Savo rizikos ir mokumo įvertinimas (ang. ORSA). Savo rizikos ir mokumo įvertinimas bus vienas pagrindinių iššūkių įdiegiant „Mokumo II“ reikalavimus. Mūsų paslaugos apima savo rizikos ir mokumo įvertinimo politikos parengimą, detalių rizikos vertinimo procedūrų parengimą ir kitas konsultacijas. 
  • Įmonės valdymo sistema. Siekiant atitikti „Mokumo II“ reikalavimus, konsultuojame įmonės valdymo sistemos pokyčių klausimais bei parengiame su tuo susijusias reikalingas procedūras ir dokumentaciją. 
  • Viešų ataskaitų ir ataskaitų priežiūros institucijoms rengimas. Galiojant „Mokumui II“, ataskaitų apimtis bus žymiai didesnė lyginant su šiuo metu galiojančiais draudimo priežiūros institucijų reikalavimais Baltijos šalyse. Mes siūlome savo paslaugas rengiant ataskaitų šablonus, ataskaitų rengimo politiką ir įdiegiant ataskaitoms reikalingų duomenų surinkimo bei apdorojimo procesus. 
  • Vadovybės ir darbuotojų mokymai. Mes vedame mokymus vadovams ir darbuotojams visais „Mokumo II“ reikalavimų įgyvendinimo klausimais.