A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Aktuarinės paslaugos draudimo įmonėms - UAB „Baltic Actuarial Consulting“
UAB „Baltic Actuarial Consulting“
Aktuarinės paslaugos

Aktuarinės paslaugos draudimo įmonėms

Mes siūlome savo paslaugas ir konsultacijas tiek gyvybės, tiek negyvybės draudimo įmonėms. Pagrindinės mūsų teikiamos paslaugos:

  • Aktuaro funkcijos įmonėje atlikimas. Mes galime atlikti aktuaro funkciją tiek laikinai, tiek nuolat. Mūsų teikiamos paslaugos apima visas teisės aktų reglamentuojamas aktuaro funkcijas, tokias kaip:


      - techninių atidėjinių skaičiavimą,
      - privalomų aktuaro ataskaitų rengimą,
      - mokumo vertinimą,
      - kitas pareigas.

Esant poreikiui atliekame papildomas užduotis, tokias kaip techninių atidėjinių skaičiavimo metodikos parengimą, techninių atidėjinių pakankamumo analizę, biudžeto sudarymą ir verslo planavimą, draudimo tarifų nustatymą, rizikos valdymą ir kitas užduotis.

  • Aktuarinių procesų ir kontrolių vertinimas ir tobulinimas. Paprastai šių paslaugų tikslas yra pagerinti aktuaro atliekamų darbų tikslumą, patikimumą, pritaikomumą, padidinti darbų spartą, taip pat projektas gali apimti ir aktuaro pareigybei priskirtų darbų ir užduočių procesų, kontrolių, metodikų parengimą ir dokumentavimą. 
  • Su tarptautinio draudimo apskaitos standarto pokyčiais susijusios paslaugos. Naujasis draudimo apskaitos Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas iš esmės pakeis draudimo įmonių apskaitą. Ypač reikšmingą įtaką šie pokyčiai darys techninių atidėjinių ir pajamų pripažinimui ir vertinimui bei informacijos apie draudimo sutartis atskleidimui finansinėje atskaitomybėje. Perėjimas prie naujo apskaitos standarto turės reikšmingą įtaką duomenims, metodams, procesams bei kitoms sritims. Mūsų paslaugos yra pritaikytos padėti įmonėms pasirengti šiems pokyčiams. 
  • Konsultacijos draudimo portfelio vertės ( ang. Embedded value) nustatymo klausimais. Atliktami draudimo portfelio vertinimus draudikai susiduria su daugybe iššūkių, susijusių su metodologijos parengimu, modelių sukūrimu, jų vystymu ir testavimu, įdiegiant esminius procesus ir kontroles. Mūsų paslaugos padeda įveikti šiuos iššūkius. 
  • Kainodara ir produktų vystymas. Mes siūlome savo pagalbą rengiant kainų nustatymo metodiką, statistinę analizę, parametrų vertinimą, diegiant kainų nustatymo ir produktų valdymo procesus. 
  • Vadovybės ir darbuotojų mokymai. Mes vedame mokymus vadovams ir darbuotojams įvairiomis aktuarinėmis ir draudimo temomis tokiomis kaip Mokumas II, draudimo TFAS, rizikos valdymas, draudimo portfelio vertės nustatymas, draudimo techninių atidėjinių skaičiavimas ir kt. 
  • Konsultacijos bendrais aktuariniais klausimais. Mes konsultuojame įvairiais aktuariniais klausimais įskaitant nepriklausomą aktuarinį vertinimą, aktuarinės metodologijos rengimą, modelių testavimą, procesų tobulinimą ir kitas sritis.